ارائه مشاوره و پشتیبانی برای پناهجویان در منطقه لایپزیک


مشاوره راجع به:


پشتیبانی از:


ارائه اطلاعات در مورد:


ساعات و ملاقات اداری : علاوه بر قرارهای شخصی ، ساعات اداری ما در هر زمان قابل دسترس میباشد:


هر دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 1 بعدازظهر.

ساعات مشاوره بانوان هر چهارشنبه از ساعت 14 الی 16 بعدازظهر است.


Bon Courage e.V.

Kirchstraße 22

04552 Borna


تلفن های تماس:
کارولین مونش 017693725993
ساندرا مونش 015775176855cmsstiftunglogorgb.jpg
Die Beratungsangebote können im Jahr 2021 Dank der Unterstützung der CMS-Stiftung durchgeführt werden.