Zum Inhalt springen

Infos zur Beratung – Persisches Transkript

ﺧوش آﻣدﯾد ﺑﮫ ‌بان کوغاژ

به ‌بان کوغاژ ﺧوش آﻣدﯾد! ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﺎی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻧﻣوده اﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد

  • ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﮭﺗری ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
  • بدانید که آیا اینجا جای درستی برای حل مشکل شما است
  • و روند مراحل دریافت مشاوره در این دفتر را بهتر بدانید

اسم مشاورین کارولین و ساندرا است. آنها زمانی زیادی است که به عنوان مشاور کار میکنند و تجربه زیادی در این زمینه دارند، ولی وکیل نیستند. آنها میتوانند معلومات لازم و اولیه را برای شما فراهم کرده و قوانین را برای شما تشریح کنند. همچنان در جواب دادن سوال های شما نیز به شما کمک خواهند کرد. به طور مثال فرایند پناهندگی شما، اقامت یا هم پیوستن خانواده. اگر شما جواب منفی دریافت کنید،‌ آنها شما را در یافتن راه حل کمک کرده و اگر مشکل تان را حل کرده نتوانند،‌ شما را در یافتن بقیه دفاتر مشاوره یا هم وکلاء کمک خواهند کرد.

کارولین و ساندرا مسئول به تعهد راز داری هستند. یعنی آنها بدون اجازه شما هیچ معلوماتی در رابطه به شما را به بقیه اشخاص نخواهند داد،‌ خصوصا به اداره امور مهاجرین،‌ ادراه فدرال یا هم دادگاه. اما کارولین و ساندرا در باره شما و معلومات داده شده شما باهم مشوره و تبادل نظر میکنند چون دیدگاه دو شخص بهتر از یک شخص است.

در اولین جلسه مشاوره آنها یک فایل برای شما آماده میکنند تا بتوانند یاداشت های در باره جلسه انجام شده بنویسند. اینکار را به این خاطر انجام میدهند تا چیزی را فراموش نکرده و در مشاوره بعدی بهتر شما را کمک کرده بتوانند. اگر شما نمیخواستید که آنها اینکار را انجام دهند،‌ آنها را در آغاز جلسه ازین موضوع مطلع کنید.

کارولین و ساندرا با مترجمان داوطلبانه زیادی باهم کار میکنند. در ساعات کاری ما در روز دوشنبه تقریباً همیشه دو مترجم برای عربی و کُردی حاضر است. روز چهار شنبه از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر مشاوره برای خانم ها است که آنجا هم معمولاً یک شخصی است که بتواند عربی یا کُردی صحبت کند. کارولین و ساندرا هردو انگلیسی صحبت میکنند ولی اگر شما نیاز به زبان دیگری برای مشاوره دارید،‌ کوشش میکنیم یک مترجم برای شما فراهم کنیم. این شخص هم داوطلبانه کار کرده و پولی دریافت نمیکند. ما واقعاً مشکور این اشخاص هستیم و امیدواریم شما هم با احترام و قدردانی با این اشخاص برخورد کنید.

هر دوشنبه از ساعت 01 تا 1 بعد از ظهر ساعت مشاوره ای عمومی داریم. به دلیل آمدن اشخاص زیادی برای مشاوره،‌ ما با یک فهرست منتظرین کار میکنیم. معلولاً از ساعت 03:9 به بعد این لیست در دروازه بیرونی موجود است که شما میتوانید نام خود را در آن بنویسید. اگر مکتب یا سر کار هستید، میتوانید به کارولین یا ساندرا مسج کنید تا آنها نام شما در لیست بنویسند.

بعضی اوقات اشخاصی زیادی می آیند و ما متاسفانه نمیتوانیم وعده بدهیم که همیشه به همه نوبت برسد. ولی ما تلاش لازم را میکنیم. بهتر است همیشه زودتر حاضر شوید. اگر شما مهلت زمانی محدودی دارید – به طور مثل شکایت دادگاهی- و یا جای دیگری زندگی میکنید لطفاً به ما خبر بدهید. ما تنها به کسانی کمک کرده میتوانیم که در لندکرایز لایپزیگ زندگی میکنند و اگر شما در جایی دیگری زندگی میکنید،‌ میتوانیم آدرس و شماره ای تماس دفاتر مشاوره در آنجا را برای شما فراهم کنیم.

متاسفانه اکثراً نیاز است که صبر و وقت کافی داشته باشین و منتظر باشید تا نوبت شما برسد. اما میتوانید با کمال میل چیزی بنوشید. کارو، ساندرا و مترجمین هر از گاهی بیرون از دفتر آمده تا وقفه کوتاهی نموده یا هم کاری مهمی را انجام بدهند. بهتر است فقط زمانی با آنها صحبت کنید که دلیلی و یا کاری خیلی مهمی داشته باشید. در غیر اینصورت همه باید در آخر انتظاری بیشتر بکشند کارولین و ساندرا در بقیه روزهای هم قرار ملاقات های انجام میدهند ولی اکثراً برای کسانی است که نیاز به مترجم دارند تا برای شان فراهم شود. کسانی که عربی صحبت میکنند،‌ خواهش میکنیم که در ساعات کاری عمومی ما حاضر شوند.

برای دریافت یک قرار ملاقات میتوانید از طریق واتس آپ یا ایمیل با کارولین یا ساندرا در تماس شوید. لطفاً از یکی ازین دو طریق برای دریافت قرار ملاقات استفاده کرده و منتظر باشید. آنها در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد ولی نمیتوانند سریعا و درجا جواب شما را بدهند.

دفاتر مشاوره دیگری هم در بُرنا موجود میباشد. از قبیل خدمات اجتماعی برای پناهجویان و مشاوره مهاجرتی که در مسائل اجتماعی به شما کمک خواهند کرد. و کاریتاس که شما را در پیدا نمودن مکتب یا کار کمک و همکاری خواهند کرد.

‌بان کوغاژ نه تنها کارهای مشاورتی بلکه پروژه های متعددی دیگری را هم انجام میدهد. به طور مثال پروژه های زیادی برای أموزش زبان آلمانی،‌ گروهای زنان،‌ دختران و مردها

اکثر این برنامه در 42 که در مجاورتی دفتر مشاوره قرار دارد برگذار میشود. معلومات بیشتری در باره پروژه ها را میتوانید در پوستر های موجود یا هم در سایت ما و در انستاگرام دریافت کنید.

مرکز مشاوره یک گروه در واتس آپ دارد که معلومات کلی در باره مشاوره و دفتر در آن نشر میشود. به طور مثال وقتی که دفتر به دلیل مرخصی یا مریضی بسته باشد.

خوشحالیم از اینکه شما اینجا هستید و امیداوریم که شما را در رابطه به درخواست و مشکلی که دارید، بتوانیم کمک کنیم. یکبار دیگر خوش آمدید به ‌بان کوغاژ.